We invite you to these upcoming sermons:

Sept. 16- "Seven Churches: Smyrna" Revelation 2:8-11;  Sept. 23- "Seven Churches: Pergamum" Revelation 2:12-17.


Tags: